Aktualności

Przetarg na lokale mieszkalne

            Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 ogłasza ustny przetarg online w formie wideokonferencji na licytację stawki czynszu wolnego lokali mieszkalnych – do remontu we własnym zakresie - będących własnością Spółki oraz II termin przetargu online jeżeli nie zostaną one wynajęte w drodze I przetargu online.

 

I  przetarg online odbędzie się w dniu 16.05.2024r.

II przetarg online odbędzie się w dniu 23.05.2024r.

 

Stawkę wywoławczą dla lokali mieszkalnych ustalono w wysokości 7,90 zł za 1m2 w I i II przetargu online,  wysokość postąpienia wynosi minimalnie 0,50 zł za 1m2.

 

1. ul. Chełmońskiego 10/11 na II piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 25,05m² składające się z pokoju  – 17,56m², kuchni 7,49m², WC wspólne na kl. schodowej. Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, instalacja grzewcza do wykonania. Możliwość wykonania ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5.klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń według normy PN-EN 303-5:2012      po dobudowaniu dwóch przewodów kominowych: dymowego i wentylacyjnego lub wykonanie ogrzewania elektrycznego po wymianie instalacji w mieszkaniu.EU=63,55kWh/(m2.rok),EK=69,91kWh/(m2.rok), EP=174,78kWh/(m2.rok), ECO2=0,02t CO2/(m2.rok), UOZE=0,00%

Wadium 2 375,00 zł                                                                   licytacja rozpocznie się o godz. 1000

(lokal można oglądać w dniu 6.05.2024 r. w godz. 13:30– 14:00)

2. ul. Cmentarna 1A/6 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 53,80m² składające się z 2 pokoi – 14,75m², 15,00m², kuchni – 13,99m², przedpokoju – 5,85m², łazienki - 4,21m². Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie c.o. etażowe węglowe. Możliwość wykonania ogrzewania elektrycznego                po uprzedniej wymianie instalacji w mieszkaniu i na klatce schodowej.

Wadium 5 101,00 zł                                                                   licytacja rozpocznie się o godz. 1030

(lokal można oglądać w dniu 6.05.2024 r. w godz. 11:30 – 12:00)

3. ul. św. Floriana 26/5 na I piętrze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 70,82m² składające się z 2 pokoi – 27,29m², 17,93m², kuchni – 13,25m², przedpokoju – 7,34m², pomieszczenia gospodarczego 5,25m2,łazienki z WC do legalizacji. Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania c.o. na gaz z zamkniętą komorą spalania (w posiadaniu opinia kominiarska) lub wykonania ogrzewania elektrycznego po uprzedniej wymianie instalacji w mieszkaniu i na klatce schodowej.

Wadium 6 714,00 zł                                                                   licytacja rozpocznie się o godz. 1100

(lokal można oglądać w dniu 6.05.2024 r. w godz. 10:00 – 10:30)

4. ul. Niedziałkowskiego 29/22 na I piętrze (II klatka wejście od strony podwórka). Mieszkanie o powierzchni użytkowej 46,70 m2 składające się z 2 pokoi – 22,03 m2, 9,99 m2, kuchni – 14,68 m2, łazienka z WC do legalizacji. Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, ogrzewanie c.o. etażowe węglowe – możliwość eksploatacji instalacji po wymianie kominka z płaszczem wodnym i wymianie grzejników lub wykonania ogrzewania elektrycznego po uprzedniej wymianie instalacji w mieszkaniu i na klatce schodowej. EU=109,38kWh/(m2.rok), EK=185,85kWh/(m2.rok), EP=279,85kWh/(m2.rok), ECO2=0,07t CO2/(m2.rok), UOZE=0,00%

Wadium 4 428,00 zł                                                                   licytacja rozpocznie się o godz. 1130            

(lokal można oglądać w dniu 6.05.2024 r. w godz. 12:30 – 13:00)

5. ul. Siedleckiego 1/2 na parterze. Mieszkanie o powierzchni użytkowej 51,34 m² składające się z 2 pokoi – 14,40m², 13,97m², kuchni – 22,97m². Wyposażone w instalację wod.- kan., elektryczną, gazową, ogrzewanie piecowe. Możliwość wykonania c.o. na gaz z zamkniętą komorą spalania lub wykonania ogrzewania elektrycznego po uprzedniej wymianie instalacji w mieszkaniu i na klatce schodowej.

Wadium 4 868,00 zł                                                                   licytacja rozpocznie się o godz. 1200                           

(lokal można oglądać w dniu 6.05.2024 r. w godz. 11:00 – 11:30)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU ON LINE, które należy spełnić jednocześnie:

 

- przesłanie informacji o chęci wzięcia udziału w przetargu na adres:
wyślij wiadomość

 

- zamieszkiwanie na terenie Gminy Zabrze,

- brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

- brak zadłużenia z tytułu czynszu w obecnie zamieszkiwanym lokalu, jeżeli należy on do zasobów Gminy Zabrze,

- osiąganie dochodów brutto w okresie ostatnich trzech miesięcy, których wysokość w każdym miesiącu nie może być mniejsza niż najniższe wynagrodzenie za pracę w danym roku ogłoszone Rozporządzeniem Rady Ministrów    w Dzienniku Ustaw,

- dokonanie wpłaty wadium na rachunek bankowy Spółki

Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość do dnia 15.05.2024r. do godz. 1300.

Jeżeli wyżej wymienione lokale mieszkalne nie zostaną wynajęte w drodze I przetargu online w dniu 16.05.2024r., II przetarg online odbędzie się w dniu 23.05.2024r. Godzina przeprowadzenia licytacji online zostanie podana w dniu 17.05.2024r. na stronie internetowej ZBM-TBS Sp. z o. o. pod adresem www.zbm-tbs.zabrze.pl w zakładce „Aktualności”.

                Zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatnich trzech miesięcy, dowód wpłaty wadium, oświadczenie o braku zadłużenia z tytułu czynszu i mediów w lokalu mieszkalnym oraz pisemne oświadczenia - druki przesłane drogą elektroniczną - należy przesłać na adres zwrotny wyślij wiadomość do dnia 22.05.2024r. do godz. 1300.

Uczestnik przetargu online powinien zapoznać się z regulaminem przetargu oraz ze stanem technicznym licytowanego lokalu mieszkalnego.

Z treścią regulaminu przetargu można zapoznać się na stronie internetowej:

https://zbmtbs.zabrze.pl/files/4315/8763/7678/REGULAMIN_PRZETARGU_I_NEGOCJACJI_WYSOKOSCI_CZYNSZU_NAJMU__ZASOB_ZBM-TBS_SP__Z_O.pdf w szczególności z § 33 zawierającym zasady udziału w przetargu online w formie wideokonferencji .

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w REB Nr 6 pod numerem telefonu (32) 271 42 05.

                Uczestnicy przetargu online powinni na licytacji posiadać przy sobie dokument (dowód osobisty lub paszport), celem okazania do potwierdzenia tożsamości.

Wadium złożone przez wygrywającego przetarg online nie podlega zwrotowi i zostaje wliczone na poczet przyszłego czynszu wolnego liczonego bez mediów. Wygrywający przetarg online zobowiązany jest spisać umowę najmu w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu online, nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia przeprowadzenia przetargu online.

Brak możliwości łączenia lokali i przydziału dwóch mieszkań dla tego samego oferenta w przetargu online.

Przystępujący do przetargu online przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do wykonania instalacji grzewczej: ogrzewania węglowego, które spełnia minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012 lub ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Organizator przetargu online zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej