Aktualności

OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/535/17 Rady Miasta Zabrze z dniem 01.12.2017 roku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:
                                selektywny wynosi       :    12,00 zł/osobę/miesiąc
                               nieselektywny wynosi  :    20,00 zł/osobę/miesiąc 
O wysokości opłat obowiązujących od 01.12.2017 roku właściciele i najemcy mieszkań zostaną powiadomieni odrębnymi zawiadomieniami.

 

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej