Aktualności

Nowa taryfa ZPWiK!


Zgodnie z taryfą Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją numer GL.RET.070.7.142.2018.EK z dnia 7 maja 2018r. na okres trzech lat.

Informujemy, że w okresie od dnia 09.06.2018r. do dnia 08.06.2021r. będą obowiązywały następujące ceny za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

 

od 09.06.2018 do 08.06.2019

od 09.06.2019 do 08.06.2020

od 09.06.2020 do 08.06.2021

Woda

6,20 zł/m3 brutto

6,31 zł/m3 brutto

6,48 zł/m3 brutto

Kanalizacja

9,60 zł/m3 brutto

10,01 zł/m3 brutto

10,37 zł/m3 brutto

 O wysokości opłat w poszczególnych lokalach zostaną Państwo poinformowani w indywidualnych zawiadomieniach

 Przypominamy o obowiązku legalizacji wodomierzy!

OGLOSZENIE_2018_NOWA_TARYFA_ZPWIK1.pdf

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej