Aktualności

PRZETARG - ZMIANA TERMINU!

 

UWAGA !!!
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

ZBM – TBS Sp. z o.o. przy pl. Warszawskim 10 w Zabrzu
OGŁOSIŁ PRZETARG NIEOGRANICZONYna
wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic: Konfederatów Barskich i Żeromskiego na działkach
nr 3664/59, 3668/59, 3665/59, 2159/60, 2160/60 i 2334/60 (k. mapy 5, obręb Zabrze; 12) w Zabrzu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę”.

Termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2019r. do godz. 9.00.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:
www.zbm-tbs.zabrze.pl w zakładce Zamówienia publiczne oraz BIP.


Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. Euro

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej