Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

ZBM – TBS Sp. z o.o. w Zabrzu OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONYnapodłączenie do miejskiej sieci centralnego ogrzewania (ZPEC)
4 budynków mieszkalnych w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 3, 3a, 3b oraz ul. Krakusa 6, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynków – zarządzanie energią” – I etap.
Termin składania ofert upływa dnia 15 kwietnia 2019r. do godz. 9.00.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na poniżej:

Zamówienia publiczne powyżej 30 tyś. Euro

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej