Aktualności

Jesteśmy otwarci na innowacje

Jesteśmy otwarci na innowacje

         W czasie pandemii jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań wcześniej niestosowanych. Wiele rzeczy, usług  przeniosło się do sieci, aby ułatwić klientom funkcjonowanie. Również ZBM–TBS Sp. z o. o. wychodzi na przeciw nowym oczekiwaniom.
 
W ostatnich miesiącach ZBM–TBS Spółka z o. o. przeprowadziła licytacje stawek czynszowych wolnych lokali mieszkalnych. Dla nas jak i naszych przyszłych klientów nietypowe, gdyż zorganizowane w formie wideo konferencji. Przedmiotem licytacji były trzy lokale mieszkalne. Cały proces przebiegł bardzo sprawnie i zakończył się pełnym sukcesem.
 
Zarząd Budynków Mieszkaniowych-Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Zabrzu od wielu już lat korzysta również z Elektronicznego Postępowania Upominawczego.
 
Celem EPU jest uzyskanie nakazu zapłaty przeciwko dłużnikowi. Nakaz zapłaty, jak sama nazwa wskazuje, nakłada na dłużnika obowiązek spłaty zadłużenia. Dłużnik od momentu doręczenia mu nakazu wydanego w EPU ma dwa tygodnie na spłatę długu.
 
E-sąd rozstrzyga sprawy w trybie elektronicznego postępowania upominawczego. Złożenie pozwu w e - sądzie to bardzo wygodna forma dochodzenia swoich praw. Wszystkie czynności podejmowane są w drodze elektronicznej i nie wymagają osobistego stawiennictwa na rozprawach. Jest to również niedrogi sposób odzyskiwania należności.
 
Nie boimy się innowacyjnych rozwiązań. Już kilkadziesiąt pozwów zostało skierowanych na drogę postępowania sądowego właśnie tym trybem. Kolejnym planowanym przez Spółkę krokiem jest wdrożenie elektronicznego systemu arbitrażowego, który idealnie wpisuje się w cyfrowy system zarządzania wspólnotą mieszkaniową. Cyfryzacja w znaczny sposób ułatwia zarządzanie nieruchomością o czym przekonało się już wielu właścicieli.
 
Wspólnota może wpisywać sąd arbitrażowy do rozmaitych umów takich jak te związane z usługami remontowymi, sprzątaniem, pracami konserwatorskimi, inwestycjami czy usługami ochroniarskimi. Sąd polubowny może być również arbitrem w sprawie dotyczącej niezapłaconego czynszu. Zgodnie z art. 18 ustęp 1 Ustawy o własności lokali, zapis na sąd polubowny należy zawrzeć w notarialnej umowie o ustanowienie odrębnej własności lokalu lub później w stosownej uchwale wspólnoty.
 
Wyrok zapadły przed sądem polubownym wiąże nie tylko strony i sąd, który go wydał, ale również inne sądy i organy państwowe.
 
ZBM–TBS Spółka z o. o. wdraża  nowoczesne rozwiązania, które  skracają  czas  prowadzonych postępowań.
 
Wszystkich naszych klientów zachęcamy również do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Bez konieczności wychodzenia z domu można załatwić wszystkie sprawy dotyczące naszego lokalu.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej