Aktualności

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ


Poniższe inwestycje realizujemy dzięki wsparciu Gminy Zabrze, która przekazała na rzecz naszej Spółki tereny z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe.

Nasza Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności, oprócz zarządzania nieruchomościami, realizuje inwestycje polegające na budowaniu mieszkań na wynajem.

1. W najbliższym okresie planujemy wybudować ok. 50 nowych mieszkań wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Konfederatów Barskich 23 – Żeromskiego 45 w Zabrzu.W chwili obecnej opracowywana jest wstępna koncepcja przedprojektowa pokazana poniżej, która pozwoli na dalszą realizację inwestycji oczekiwanej przez Zabrzan.


2. Kolejną inwestycją związaną z budownictwem wielorodzinnym będzie budowa kompleksowego osiedla mieszkaniowego przy ul. Niepokólczyckiego 35 w Zabrzu. (fot. 3)


3. Przy współpracy z Gminą Zabrze realizujemy również działania na rzecz ekologii.Naszym celem jest m.in. ograniczenie niskiej emisji w Zabrzu, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, dostających się do powietrza w wyniku użytkowania źródeł ciepła na paliwo stałe.

Planujemy także realizację przedsięwzięcia na zabytkowej części Miasta dawnego osiedla robotniczego Donnersmarcka „Zandka”. To wielkie przedsięwzięcie polegać będzie na pracach termomodernizacyjnych z wymianą źródła ogrzewania oraz pracach remontowych wraz z wymianą źródła ciepła poprzez przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej ZPEC. W pierwszej kolejności prace obejmą budynki przy ul. Bytomskiej 3, 3a, 3b, ul. Krakusa 6, 10, 12, 14, 16, 18 w Zabrzu.

Opracowana została już dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która jest dalszym krokiem umożliwiającym zrealizowanie przedsięwzięcia.

 Gmina Zabrze wspiera nas również w dążeniu do ograniczenia niskiej emisji.
Złożyliśmy wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych z wymianą źródła ogrzewania
w w/w budynkach w formie dotacji i pożyczki. Ponadto staramy się również o dotację z Miejskiego Konserwatora Zabytków w Zabrzu obejmującą cześć prac związanych z powyższym przedsięwzięciem.
       Składamy również wnioski do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Katowicach o refundację środków poniesionych w latach ubiegłych za wykonane inwestycje remontowe w zarządzanych przez nas budynkach. 

Ponadto szukamy również innych sposobów na ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Zabrza poprzez zamontowanie do celów testowych elektrofiltrów kominowych na jednym z naszych budynków przy współpracy z Urzędem Miasta w Zabrzu oraz Politechniką Śląską w Gliwicach.

Nasza Spółka nadal podejmować będzie współpracę z lokalnymi instytucjami gminnymi
i przedsiębiorcami, celem realizacji planów i programów gminnych w dążeniu do zwiększenia satysfakcji życiowej mieszkańców Zabrza. Przełoży się to w również na inne dziedziny działalności miasta m.in. turystyczne, ekonomiczne oraz podniesie jego atrakcyjność jako miejsce do zamieszkania.

 Na zdjęciach działki przekazane przez Gminę Zabrze na rzecz ZBM-TBS Sp. z o.o., na których realizowane będą inwestycje.

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej