Aktualności

Przetarg na miejsca parkingowe na osiedlu Trocera


PRZETARG NA MIEJSCA PARKINGOWE

 

   Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu ogłasza przetarg ustny, ograniczony wyłącznie dla osób będących najemcami mieszkań przy ulicy Trocera 7 c,d,e,f,g i h, na miejsca parkingowe o numerach:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 20; 23; 29; 34; 35; 48; 61; 64; 69; 74; 78;

   Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych) na rachunek bankowy Spółki o numerze: 70 1240 4227 1111 0000 4847 9929. W tytule przelewu należy podać adres zamieszkania oraz informację, iż jest to wpłata wadium na przetarg w dniu 18.07.2019r. Wpłata wadium w określonej wyżej wysokości umożliwia wzięcie udziału w licytacji każdego miejsca parkingowego, z zastrzeżeniem, iż jeden najemca może wylicytować tylko jedno miejsce parkingowe. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet przyszłych czynszów.

   Przetarg odbędzie się dnia 18. lipca 2019r. (czwartek) o godzinie 14.00 w siedzibie Spółki, Plac Warszawski 10, pokój 307, III piętro. Uczestnik przetargu winien posiadać do wglądu dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

   Wygrywający licytację winien jest zawrzeć umowę w terminie dwóch tygodni od dnia przeprowadzenia postępowania, w przypadku nie zawarcia umowy z winy wygrywającego przetarg, wadium przepada na rzecz ZBM – TBS Sp. z o.o., a miejsce parkingowe zostanie ponownie wystawione do przetargu. Umowa na miejsce parkingowe zostanie zawarta na czas trwania umowy najmu lokalu mieszkalnego.

   Licytacja rozpoczyna się od stawki 41 zł netto, minimalne postąpienie 5 zł netto. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje stawkę wyższą o kwotę postąpienia od stawki wywoławczej. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki następuje zamknięcie przetargu oraz ogłoszenie osoby, która wygrała przetarg.

   Regulamin przeprowadzenia przetargu na miejsca parkingowe na osiedlu Trocera dostępny jest pod adresem: https://zbm-tbs.zabrze.pl/wynajem/regulaminy lub do wglądu w siedzibie Spółki, Plac Warszawski 10, pokój 223.Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej