Aktualności

ODCZYTY WODOMIERZY!


Zgodnie z taryfą Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją numer GL.RET.070.7.142.2018.EK z dnia 7 maja 2018r. na okres trzech lat, ulegają zmianie ceny wody i odprowadzenia ścieków, w związku z powyższym

prosimy o podanie odczytów wodomierzy na dzień 30.06.2019r.

osobiście, telefonicznie, e-mailem lub poprzez e-biuro:

REB 1 tel. : (32) 271 18 82 e-mail: reb1.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

REB 2 tel. : (32) 271 26 45 e-mail: reb2.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

REB 3 tel. : (32) 271 03 15 e-mail: reb3.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

REB 4 tel. : (32) 271 29 40 e-mail: reb4.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

REB 5 tel. : (32) 272 29 96 e-mail: reb5.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

REB 6 tel. : (32) 271 42 05 e-mail: reb6.odczyty@zbm-tbs.zabrze.pl

(32) 373 39 24

(32) 373 39 66

e-biuro : https://ebok.zbm-tbs.zabrze.pl

Brak podania odczytu spowoduje przyjęcie do rozliczenia średniej wartości zużycia wody

Przypominamy o obowiązku legalizacji wodomierzy!

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej