Aktualności

Od dnia 01.09.2020r. zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 01.09.2020r. zmiana stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

O G Ł O S Z EN I E

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/402/20 Rady Miasta Zabrze z dnia 15 lipca 2020 r.
(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 22 lipca 2020 roku poz. 5739) wsprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

Informujemy, że od dnia 01.09.2020r. stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi: 24,20 zł/miesiąc/mieszkańca

W związku z powyższym prosimy o wnoszenie opłat za zajmowany lokal mieszkalny od dnia 01.09.2020r. z uwzględnieniem zmiany stawki

Aktualne obowiązujące opłaty oraz stan konta dostępne są po zalogowaniu do elektronicznego biura obsługi klienta – eBOK https://ebok.zbm-tbs.zabrze.pl
Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej