Aktualności

INFORMACJA

Informujemy, że zakończony został proces wyłonienia ubezpieczyciela na lata 2018-2019. Postępowanie przeprowadzone zostało przez Kancelarie Brokerską „Aspergo” Sp. z o.o. w Krakowie.

W jego wyniku wyłoniony został Ubezpieczyciel dla Zarządu Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Pl. Warszawski 10, 41-800 Zabrze i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zarządu Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu.

Dla Zarządu Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest to :

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29

Dla Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zarządu Budynków Mieszkaniowych Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Zabrzu. jest to:

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej