Aktualności

Badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.

Rada  Nadzorcza

Zarządu Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwa Budownictwa

Społecznego Sp. z o.o.

z siedzibą w Zabrzu przy placu Warszawskim 10

zaprasza

do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania

finansowego Spółki za rok 2018.

Oferty prosimy składać do dnia 21.09.2018 r.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta.

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej