Wspólnoty mieszkaniowe

Liczba znalezionych przetargów: 64

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
056Izolacja i docieplenie ścian fundamentowych budynku przy ul. Krakowskiej 55-57-57a w Zabrzu - Rokitnicy.konkurs ofert--- szczegóły
055Na rekultywację (utwardzenie) zdewastowanego terenu wzdłuż frontowej ściany budynku przy ul. Kosmowskiej 25-27-29-31 w Zabrzu- Rokitnicy (zgodnie z załączoną mapą sytuacyjną).konkurs ofert--- szczegóły
054Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej budynku mieszkalnego, w zabudowie szeregowej przy ul. Fredry 5 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
053Wykonanie stanowiska śmietnikowego dla budynków mieszkalnych przy ul. Domańskiego 5, 6 i 7 w Zabrzu zgodnie z projektem.konkurs ofert--- szczegóły
052Wykonanie i montaż anteny zbiorczej w budynku mieszkalnym przy ul. Domańskiego 6-7 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
051Malowanie klatki schodowej ul. Sobieskiego 51 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
050Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB V zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego (podstawa prawna Art.62,ust1,pkt1, lit c – PB).konkurs ofert--- szczegóły
049Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB IV zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego (podstawa prawna Art.62,ust1,pkt1, lit c – PB).konkurs ofert--- szczegóły
048Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB III zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego (podstawa prawna Art.62,ust1,pkt1, lit c – PB).konkurs ofert--- szczegóły
047Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB II zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego (podstawa prawna Art.62,ust1,pkt1, lit c – PB).konkurs ofert--- szczegóły
046Okresowa kontrola stanu technicznego i szczelności wewnętrznej instalacji gazowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych w REB I zarządzanych przez - ZBM-TBS Sp. z o.o. 41-800 Zabrze, Plac Warszawski 10 - wg wykazu Zamawiającego (podstawa prawna Art.62,ust1,pkt1, lit c – PB).konkurs ofert--- szczegóły
045Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Żnieńskiej 2 w Zabrzu zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową Zamawiającego.konkurs ofert--- szczegóły
044Wykonanie przeglądów elektrycznych, instalacji odgromowej i wyłącznika głównego prądu w 2018r. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji rozdział 15 i 16 z dnia 16 sierpnia 1999r. w nieruchomościach będących w zarządzie i użytkowaniu ZBM-TBS Sp. z o.o. w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
043Wykonanie remontu dachu dwuspadowego – wymiana pokrycia z dachówki karpiówki na budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego 41 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
042Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 67B w Zabrzu, zgodnie z audytem.konkurs ofert--- szczegóły
041Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Wolności 67 w Zabrzu zgodnie z audytem.konkurs ofert--- szczegóły
040Termomodernizacja i izolacja ścian piwnic budynku przy ul. Jacka 9-11 w Zabrzu wg założeń technicznych. konkurs ofert--- szczegóły
038Wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic wraz z drenażem od strony ulicy i od strony podwórka na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Krakowskim 7, 7of. w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
037Docieplenie ścian od podwórka budynku mieszkalnego przy pl. Krakowskim 7, 7of. w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
036Remont klatki schodowej w budynku przy pl. Krakowskim 7of. w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
035Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej remontu elewacji (od strony ulicy) budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Karłowicza 15 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
034Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu elewacji(od strony ulicy) budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Klimasa 1, Padlewskiego 1A w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
033Wykonanie renowacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym przy ul. Jagiełły 11 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
032Wykonanie renowacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 68 w Zabrzu. konkurs ofert--- szczegóły
031Docieplenie ściany bocznej (szczytowej) budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 68 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
030Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Dyboskiego 1 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
029Wykonanie zbiorczego stanowiska śmietnikowego na podwórku przy ul. 3 Maja 48, 48A, 46 w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
028Renowacja elewacji frontowej w budynku mieszkalnym przy ul. 3 Maja 45 w Zabrzu (ściana wschodnia i południowa). konkurs ofert--- szczegóły
027Docieplenie ściany budynku mieszkalnego od strony podwórka przy ul. Chojnickiego 13A w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
026Remont dwóch klatek schodowych w budynku przy ul. Jagiełły 12 - 12A w Zabrzu.konkurs ofert--- szczegóły
strony wynikowe: 1 2 3

Biuletyn informacji publicznej