Aktualności

Przetarg - Osiedle Zandka

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/1/2018/000015/1

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ

DLA ZADANIA POD NAZWĄ „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW NA OSIEDLU ZANDKA – ZARZĄDZANIE ENERGIĄ” - I ETAP OBEJMUJĄCY BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE PRZY ULICY BYTOMSKIEJ 3, 3A, 3B ORAZ KRAKUSA 6,

WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 15 LUTEGO 2018r., GODZ. 10:00

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Kwota
netto

VAT

Kwota brutto

 1

 

ENEPROJEKT
Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3/413
61-249 Poznań

234 000,00 zł

53 820,00 zł

287 820,00 zł

 2

 

PROFIL Sp. z o.o.  
Biuro Usług Architektonicznych
ul. Przyjemna 14
41-506 Chorzów

220 000,00 zł

50 600,00 zł

270 600,00 zł

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 295 200,00 zł brutto.

Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf


 

 

Udostępnij treść:   
Biuletyn informacji publicznej