Zamówienia publiczne poniżej 30 tyś. Euro

Liczba znalezionych przetargów: 3

Kod Nazwa postępowania Tryb postępowania Status
400Zakup i wymiana na nowe starych wodomierzy i ciepłomierzy na budynku przy ul. Niedziałkowskiego 11 w Zabrzu, legalizacja zdemontowanych liczników oraz ich zamontowanie na budynku nr 13 po uprzednim zdemontowaniu starych liczników.konkurs ofert--- szczegóły
388Remont dachu obejmujący wymianę pokrycia papowego wraz z obróbkami i elementami odwodnienia dachu w budynku przy ul. Kochanowskiego 11 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły
377Montaż instalacji klimatyzacji w systemie Mini RVF Rotenso wraz z robotami towarzyszącymi w wybranych pomieszczeniach w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. 3-go Maja 16 w Zabrzukonkurs ofert--- szczegóły

Biuletyn informacji publicznej