Dział Techniczny

Kierownik Działu: Piotr Gawlik

tel.: 32 37-33-920, 32 37-33-921, 32 37-33-922
e-mail: techniczny@zbm-tbs.zabrze.pl

Realizowane zadania 

  • Sporządzanie umów i zleceń na roboty remontowe, konserwacyjne i przeglądy
  • Obsługa zamówień publicznych i konkursów ofert
  • Nadzorowanie robót remontowych w zasobach Spółki w branży ogólnobudowlanej, instalacyjnej i elektrycznej
  • Opracowywanie planów remontowych wraz z prowadzeniem sprawozdawczości oraz analiz w zakresie działalności technicznej
Biuletyn informacji publicznej