Wspólnoty mieszkaniowe

Ogłoszenie numer 005 powrót do listy ›

Wykonanie przeglądów budowlanych pięcioletnich w 2021r. zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust. 1 pkt 2 z dnia 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozdział 2 z dnia 16 sierpnia 1999r. w nieruchomościach własnych, w zarządzie i użytkowaniu ZBM-TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.Załączniki do pobrania

Biuletyn informacji publicznej